Over de regeling

Scholen kunnen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie geld aanvragen voor een plan dat ze samen met een culturele partij ontwikkelen en uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerking met de muziekschool, dansgroep of het museum. Of aan filmeducatie voor alle klassen. Als de culturele ontwikkeling en de creativiteit van de leerling maar centraal staan. Leren én doen dus!

Matchmaker

De subsidieregeling ‘Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs’ is een stimulans voor scholen om geld aan te vragen voor projecten die de culturele en creatieve ontwikkeling van leerlingen bevorderen. De provincie Utrecht ziet de regeling als een geweldige kans. Zij wil scholen stimuleren er zoveel mogelijk gebruik van te maken. Maar scholen zijn het niet gewend om subsidie aan te vragen. Het kost tijd. En wie heeft de expertise? Daarom heeft de provincie Utrecht de unieke functie VMBO matchmaker gemaakt. De matchmaker is een onafhankelijke expert die de scholen hierbij helpt.

Waarom deze regeling?

Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat de behoefte aan geschikt cultureel aanbod bij vmbo-scholen en leerlingen groot is. Maar dat cultuuraanbieders zich vooral richten op havo en vwo. Daarbij komen leerlingen op het vmbo normaal gesproken niet snel in een theater of museum. Het advies van het onderzoeksbureau was dan ook om cultuuronderwijs op school en de cultuurdeelname in de vrije tijd een flinke impuls te geven.