Hoe vraag je aan?

Hieronder geven we je een korte uitleg over de regeling. Ga je aanvragen, kijk dan voor de volledige informatie op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem contact met ons op voor gratis advies en begeleiding.

Waar vraag je aan?

 • Bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het FCP beoordeelt en honoreert de aanvragen. Aanvragen doe je online op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie op de pagina mijn fonds
 • Je maakt eerst een account aan, daarna kun je inloggen op Mijn Fonds. Daar vind je het online aanvraagformulier en lees je welke documenten je mee moet sturen

Wanneer kun je aanvragen?

 • Dat kan t/m 1 november 2019. In 2020 is er een nog een ronde. Aanvragen kan dan van 6 januari t/m 30 oktober 2020
 • Zorg ervoor dat de aanvraag ruim voordat je met het project wil starten binnen is. Het duurt namelijk ruim 3 maanden voordat je hoort of je project gehonoreerd wordt

Wat heb je nodig?

 • Begin met een helder plan. Beschrijf de inhoud van het project, met wie je samenwerkt en wat de leerlingen ervan leren
 • Gebruik de Checklist Projectplan
 • Maak een realistische planning en een begroting

Hoeveel kun je aanvragen?

 • De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,– en maximaal € 50.000,– per project
 • Het is een matchingsregeling. Dit betekent dat je maximaal 50% van de totale kosten kunt aanvragen. De school draagt zelf minimaal hetzelfde bedrag bij aan de kosten. Dit lijkt misschien veel, maar je kunt bijvoorbeeld de uren die je investeert ook opvoeren. Je kunt eventueel ook nog bij andere fondsen geld aanvragen
 • Maximaal 10% van de begroting mag worden ingezet voor materiële zaken zoals de huur of aanschaf van apparatuur

Waar let het fonds op ?

Het Fonds voor Cultuurparticipatie beoordeelt de aanvraag op :

 1. De inhoud van het project
 2. Samenwerking/co-creatie met de culturele instelling
 3. Verankering van cultuureducatie in de school en in het curriculum
 4. Goede organisatie

Zie ook Beoordelingscriteria FCP

Belangrijke criteria

 • Het is belangrijk dat het project verankerd wordt in het schoolprogramma
 • Het moet duurzaam cultuuronderwijs opleveren, dus over een langere periode een plek krijgen op school
 • Het project moet een toevoeging zijn (verbreding of verdieping) op wat de school al doet op het gebied van kunst en cultuur
 • Co-creatie tussen de scholen en een (of meer) culturele instelling(en). Commitment van de culturele partij (co-creatie) is essentieel
 • Het project moet meer zijn dan bijvoorbeeld alleen het inkopen van workshops
 • Het project duurt minimaal twee en maximaal drie schooljaren

Tips

 • Beschrijf de beginsituatie goed in het projectplan. Wat doen jullie al? Waar zitten gaten?
 • Beschrijf wat de leerlingen gaan doen en hoe dit aansluit bij hun culturele ontwikkeling; onderzoeken, creëren, reflecteren, presenteren en het liefst ook kijken naar kunst
 • Laat in het projectplan zien hoe het project een vaste plek krijgt op school
 • Bedenk ook wat er allemaal mis kan gaan zodat je daar van te voren alvast rekening mee kunt houden
 • Schrijf het projectplan samen met de culturele partner
 • Plan tussentijdse evaluatiemomenten in
 • Kijk voor meer tips op onze tippagina

Meer weten?