Gehonoreerd

Welke projecten zijn gehonoreerd?

Op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie vind je een overzicht van gehonoreerde projecten.Per project staat hier in het kort de inhoud en opbouw van het project beschreven. Er staat ook met welke partij(en) wordt samengewerkt en wat het toegekende bedrag is.