Het subsidieplafond is bereikt

Dit betekent dat er geen aanvragen meer kunnen worden ingediend voor de regeling Versterking Cultuureducatie vmbo.
Vanaf nu kunnen vo-scholen in de provincie Utrecht bij Kunst Centraal terecht voor vragen op het gebied van cultuureducatie.
Dat kan gaan om deskundigheidsbevordering van docenten, activiteiten voor leerlingen of een specifieke vraag van jouw school. Wil je meer weten over cultuureducatie?

Neem contact op

Wat doen wij?

Wij ondersteunen scholen in de provincie Utrecht bij het aanvragen van de subsidie.

Over de regeling

Waarom is deze regeling er en wat kun je ermee?

Hoe vraag je aan?

Hoe kom je van een goed idee tot een kansrijke aanvraag?

Tips

De subsidieregeling is gesloten.